Na de uitvaart | Dankbetuiging

Steun en medeleven zijn voor de nabestaanden van grote waarde. Er zijn verschillende manieren om mensen te bedanken voor de steun die ze u boden na het overlijden. De mensen die het meest dichtbij u staan, zou u kunnen uitnodigen bij u thuis of u kunt ze bellen. Maar vaak is het bijna onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken.

Men kan daarom enige weken na de uitvaart een dankbetuiging sturen naar de belangstellenden en/of personen die in de moeilijke tijd een belangrijke bijdrage hebben geleverd. U kunt ervoor kiezen om uw dankbetuigingen te versturen per post. Tegenwoordig gebeurt dit ook al digitaal per e-mail. Om het persoonlijk te maken kunt deze post versturen aan de hand van het getekende condoleanceregister. Een andere vorm om uw dank te betuigen is bijvoorbeeld door middel van een advertentie in de krant. De dankbetuigingen worden doorgaans een aantal weken na de uitvaart geplaatst in de krant of verstuurd aan belangstellenden.

U kunt er voor kiezen om de dankbetuiging zelf te maken of om deze door een ander te laten maken. Of u kunt samen met de uitvaartverzorger van ELJA Uitvaartverzorging een dankbetuiging opstellen geheel naar uw wens.